2011-2013

Desfragmentaccions


Desfragmentaccions es un projecte que evoluciona lligat a la destrucció d´una parcel•la per la realització d´una casa unifamiliar. No pretén captar cap recorregut lineal de transformació, més aviat veure com la materialització del projecte es va distorsionant a mesura que avança, buscant una nova llei de l´espai on tots els camins son possibles.