ABOUT ME

«Obrint portes a la creativitat»

Pàtric Marín va néixer al 1979 a Flix, província de Tarragona, es va traslladar a Barcelona per formar-se en arts plàstiques a l’Escola Massana i realitzar els seus estudis de fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Actualment s’embarca de manera autònoma i constant a les noves tècniques i tendències fotogràfiques, obrint portes a la creativitat com a fotògraf especialista en postproducció digital professional.

És considerat un artista visual experimental a la recerca d’aire fresc i personal deslligant-se dels conceptes clàssics, sense lligams que encotillin una idea, des de l’embrió de la idea fins a la finalització absoluta de l’obra.

«Abriendo puertas a la creatividad»

Pàtric Marín nació en 1979 en Flix, provincia de Tarragona, se trasladó a Barcelona para formarse en artes plásticas en la Escuela Massana y realizar sus estudios de fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.

Actualmente se embarca de manera autónoma y constante a las nuevas técnicas y tendencias fotográficas, abriendo puertas a la creatividad como fotógrafo especialista en posproducción digital profesional.

Es considerado un artista visual experimental en busca de aire fresco y personal desligándose de los conceptos clásicos, sin ataduras que encorseten una idea, desde el embrión de la idea hasta la finalización absoluta de la obra.

«Opening doors to creativity»

Coming Soon!